SO A

Wij zijn de jongste  groep van de school, momenteel hebben wij leerlingen van 4 t/m 8 jaar in onze groep zitten. Bij ons leren de leerlingen de beginselen van de groep. Op je stoel blijven zitten in de kring, een werkje maken aan tafel. De namen leren van de andere leerlingen op de groep, je jas ophangen en je tas uitpakken. Liedjes zingen, tellen t/m 10 en we beginnen met letters herkennen en het herkennen van picto’s. We stimuleren op de groep zoveel mogelijk de zelfstandigheid van onze leerlingen. Zelf je banaan pellen, zelf water pakken, zelf je jas leren aan doen. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden waar ze gedurende hun hele leven plezier van hebben. We merken ook dat de leerlingen ontzettend trots zijn als ze iets zelfstandig kunnen.

SO A-1.jpg

Op de groep werken twee leerkrachten, maandag t/m woensdag juf Esther en donderdag en vrijdag juf Monique. Daarnaast staan er ook twee assistenten maandag en woensdag juf Janneke en dinsdag, donderdag en vrijdag juf Elly.

Op dinsdag krijgen de leerlingen gym van juf Claire en op donderdag hebben de leerlingen dansles van juf Marlies. Het komt ook voor dat wij ondersteunende begleidsters voor leerlingen op de groep hebben.

In het SO werken we thematisch met de methode piramide, elke 6 tot 8 weken is er een ander thema waar we mee rekenen, zoveel mogelijk de woordenschat mee uitbreiden en ook onze creatieve lessen op afstemmen. Elke dag werken we zoveel mogelijk met hetzelfde ritme waardoor onze leerlingen gewend en vertrouwd raken met overgangen. Deze structuur wordt duidelijk gemaakt aan de hand van foto’s, picto’s en ondersteunende gebaren. Duidelijkheid en voorspelbaarheid is voor onze jonge leerlingen erg belangrijk.

We werken in SO A nog aan zindelijkheidstraining voor als een kind nog niet zindelijk is. Wel is het mooi als een leerling dit wel al kan voordat hij/zij bij ons op school komt.

In de klas kijken we wat de  leerlingen zoveel mogelijk  wel kunnen en sluiten zoveel mogelijk aan in hun belevingswereld. Spelend leren is belangrijk in het zetten van kleine stapjes in het leerproces.  

Op de groep werken we zoveel groepsgewijs als individueel aan doelen. Deze doelen kunnen voor de hele groep zijn maar ook individueel in samenspraak opgesteld worden met een logpediste, ergotherapeut of fysiotherapeut.

De verjaardagen van de leerlingen worden altijd uitgebreid gevierd en aan het einde van het schooljaar hebben we ook altijd een gezellige juffendag waarbij de kinderen verkleed mogen komen.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl