VSO B

VSO B is een gezellige groep van 11 leerlingen in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. Meester Bart staat vijf dagen per week voor de groep en hij wordt geassisteerd door Marit (ma, di, vr) en Sanna (wo, do). 

groepsfoto_VSO_B.jpg

Elke week werken we aan vakken als rekenen en taal, maar we besteden ook veel aandacht aan arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid. Een aantal momenten per week doen onze leerlingen uiteenlopende praktijkervaringen op in de huiskamer, de winkel, de administratie en de werkplaats. Verder verzorgt meester Frans elke week een les in de keuken en geeft juf Sandra een les textiel.

Uiteraard besteden we ook aandacht aan lichaamsbeweging. Onze leerlingen krijgen buiten de gymles van juf Claire ook judoles van meester Wessel en dansles van juf Marlies.

Verder werken we thematisch en dat doen we in vijf blokken. We beginnen het schooljaar met verkeer en daarna besteden we aandacht aan feesten, gezond gedrag, seksuele vorming en tot slot persoonlijke verzorging in combinatie met EHBO.

We proberen elk thema aan te laten sluiten bij de actualiteit van het moment.

Direct na de zomervakantie doen we verkeer omdat de leerlingen die zelfstandig naar school komen, zich voor het eerst sinds weken weer in het verkeer begeven en het geen kwaad kan die kennis weer op te rakelen.

Na de herfstvakantie komen de feestdagen er weer aan, dus gaan we het met elkaar hebben over feesten. Welke feesten zijn er allemaal en wat wordt er eigenlijk gevierd?

Na de feestdagen (waarin doorgaans veel wordt gegeten) zijn veel mensen bezig met het oppakken van een gezondere levenstijl, zoals gezonder eten en meer sporten. In de klas doen wij dat door het met elkaar over gezond gedrag te hebben.

Na de winter begint de lente en dat is ook bij ons op school goed te merken. We vinden dat dan ook een goed moment om aandacht te besteden aan seksuele vorming.

In het afsluitende blok besteden we aandacht aan persoonlijke verzorging en EHBO.

Tot slot is er in de klas ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Onze leerlingen werken aan doelen die voor hen op maat gemaakt zijn. Dat gebeurt voor een deel in de groep, maar soms ook door specialisten binnen de school. Onze leerlingen krijgen fysiotherapie, ergotherapie, kunstzinnige therapie, logopedie en persoonlijke ondersteuning. 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl