VSO bovenbouw A

In VSO BBA zitten leerlingen van 17 en 18 jaar. Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Maurien voor de groep en op dinsdag en woensdag is meester Rob aan de beurt. Onze assistentes zijn de juffen Ellen, Christa en Elly.

De helft van de leerlingen stroomt aan het eind van het schooljaar uit naar een plek in de dagbesteding. De andere helft blijft nog een jaar. We werken in deze groep aan arbeidsvaardigheden en we zoeken met de leerlingen en de ouders naar een goede uitstroomplek. Alle leerlingen lopen stage: intern (binnen de school) en extern. Deze laatste stage kan in de vorm van groepsstage of individueel.

Vakgebieden van interne stage zijn administratie in onze kantoorsimulatie, facilitair, horeca in de keuken bij meester Frans en kunst in het atelier van juf Sandra. Ook zijn er leerlingen die oefenen in onze winkel. 

In onze groep ligt het accent vooral op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Voor de cognitieve vakken zoals rekenen en taal geldt in deze groep dat ze functioneel moeten zijn, zodat ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk. 

Uiteraard besteden we ook aandacht aan lichaamsbeweging. Onze leerlingen krijgen buiten de gymles van juf Claire ook judoles van meester Rob en dansles van juf Marlies.

Bij “Rots en Water” wordt geoefend in “sterk” staan, zelfvertrouwen en weerbaarheid.

We werken door het jaar heen in blokken aan verschillende thema’s zoals: geld en winkelen, wonen, gezond gedrag etc. Na de winter begint de lente en dat is ook bij ons op school te merken. We vinden dat dan ook een goed moment om aandacht te besteden aan seksuele vorming. We leren de leerlingen dan hoe je lichaam zich ontwikkelt als je volwassen wordt, hoe je je grenzen kan aangeven, dat je elkaar moet respecteren en hoe je omgaat met (elkaars) gevoelens.

Voor onze leerlingen in de uitstroomgroep zijn wonen, werken en vrije tijd de thema’s van het leven waar we aan werken.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl