MR informatie

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden.
In de MR-bijeenkomsten wordt samen met de directeur meegedacht over zaken die met de school te maken hebben. De directeur draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

De MR

  • kan adviseren en /of stemt in
  • stelt oa. de schoolgids en het schoolplan vast,
  • is betrokken bij veranderingen in de schoolorganisatie (advies en/of instemming),
  • is betrokken bij het aanstellen van de schoolleiding,
  • is betrokken bij het vaststellen van het formatieplan.

De MR is een bij wet ingesteld orgaan dat het goed functioneren van de school moet bevorderen. Rond 2006 kregen scholen meer zelfstandigheid en de wetgever vond het wenselijk dat de grotere autonomie van de schoolbesturen gekoppeld werd aan beter overleg met personeel en ouders.

De belangrijkste in de wet genoemde taak van de MR is dan ook het bevorderen van openheid en overleg in de school. De MR heeft recht op informatie, instemmingsrecht op tal van punten en adviesrecht op andere belangrijke punten. Daarnaast kan de MR alle punten die zij relevant vindt bij de school aan de orde brengen.

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Voor de huidige namen van de MR leden zie onder MR leden.

De MR streeft naar een veilige en prettige school waarin goed onderwijs wordt gegeven en waar de kinderen zich thuis voelen. De MR bekijkt dit vanuit het perspectief van de leerlingen, de ouders en het personeel.

De MR hecht zeer aan ouderbetrokkenheid. Om de belangen van kinderen en ouders goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat u het de MR laat weten als u vragen heeft over schoolse zaken. Ook hoort de MR het graag als u suggesties heeft voor verbeteringen.

Groet,

Aede Gerbranda  

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl