Suikerfeest en Slachtfeest

suikerfeest

Als in het gezin van een kind het Suikerfeest gevierd wordt, kunnen de ouders hiervoor vrij vragen.

Als in het gezin van een kind het Slachtfeest gevierd wordt, kunnen de ouders hiervoor vrij vragen.

Het verzoek voor een vrije dag hoort ruim voor de feestdag te worden ingediend.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl